نویسنده = جمال فیاضی
تعداد مقالات: 2
1. بازسازی، تجزیه و تحلیل توپولوژیکی شبکه متابولیکی بافت شکمبه گاو

دوره 32، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 106-117

مریم قلی زاده؛ جمال فیاضی؛ یزدان عسگری؛ حکیمه زالی


2. پیش‌بینی آثارSNPهای غیرمترادف ژن استروژن رسپتور بر ساختار و عملکرد پروتئین آن در گاومیش‌ خوزستانی

دوره 31، شماره 1، بهار 1397، صفحه 31-39

آرزو عسکری راد؛ جمال فیاضی؛ محمود نظری؛ محمدرضا حجاری