نویسنده = اسحاق زمانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر باکتری آئروموناس هیدروفیلا بر ساختار بافتی کبد و اندام‌های ایمنی ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus)

دوره 31، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 88-95

فاطمه آزادبخت؛ سلماز شیرعلی؛ محمد تقی رونق؛ اسحاق زمانی


2. بررسی تهیه آنزیم های لیزوزیم و ناتوکیناز در سوبسترای کیتینی پوسته Litopenaeus vannamei و Portunus pelagicus

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 34-41

سارا هردانی؛ بیتا ارچنگی؛ حسین ذوالقرنین؛ اسحاق زمانی