نویسنده = سید محمد حسین حسینی
تعداد مقالات: 3
2. کلونینگ و بیان ژن hly Listeria monocytogenes در Lactococcus lactis

دوره 31، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 63-72

معصومه حیاتی؛ سعید حسین زاده؛ محمد طباطبایی؛ سید محمد حسین حسینی


3. بررسی میزان شیوع و عوامل خطر بیماری زبان آبی در گاوداری‌های شیری استان فارس

دوره 30، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 24-28

محسن معنویان؛ مجید هاشمی؛ فرهنگ توان؛ سید محمد حسین حسینی؛ داوود نیکو