نویسنده = محسن معنویان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان شیوع و عوامل خطر بیماری زبان آبی در گاوداری‌های شیری استان فارس

دوره 30، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 24-28

محسن معنویان؛ مجید هاشمی؛ فرهنگ توان؛ سید محمد حسین حسینی؛ داوود نیکو