نویسنده = حسین حسینی
تعداد مقالات: 2
1. تشخیص آسیب‌شناسی و ملکولی ویروس آبله پرندگان در مرغان بومی شهر خرم‌آباد

دوره 30، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 2-10

حسن نوروزیان؛ قاسم فرجانی کیش؛ حسین حسینی