نویسنده = شهرام نوزاد
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی مقادیر چربی و ماده خشک کبد و ارتباط بین آنها در بین گونه های اهلی نشخوارکنندگان ذبح شده در کشتارگاه ارومیه

دوره 25، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 35-40

علی قلی رامین؛ حسین تاجیک؛ بابک جلوداری؛ شهرام نوزاد؛ مهیار جلوداری؛ غزاله آشتاب؛ سینا رامین


2. ارزیابی لیپیدوز کبدی و ارتباط آن با برخی از شاخص های بیوشیمیائی خون در گاوهای کشتاری ارومیه

دوره 25، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 25-31

علی قلی رامین؛ حسین تاجیک؛ سیامک عصری رضائی؛ شهرام نوزاد؛ امین یزدی زاده؛ سینا رامین


3. مطالعه ارتباط ماهانه و فصلی بین غلظت اوره و پروتئین شیر در گاوهای نژاد هولشتاین در منطقه ارومیه

دوره 23، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 20-27

علی قلی رامین؛ سیدمهدی رضوی روحانی؛ شهرام نوزاد؛ حمید فرامرزپور؛ سینا رامین