نویسنده = وحید مرشدی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثرات سطوح مختلف ماکروجلبک جیره (Gracilaria pygmaea) بر برخی شاخص خونی ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer)

دوره 30، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 223-230

نرجس تنگستانی؛ وحید مرشدی؛ محمود نفیسی بهابادی؛ مریم عضدی؛ آناهیتا فرهودی


3. اثرات دورههای گرسنگی کوتاه مدت بر ترکیب لاشه بچه تاس ماهیان سیبری (Acipenser baeri)

دوره 27، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 47-52

وحید مرشدی؛ پریتا کوچنین؛ محمود بهمنی؛ محمد علی یزدانی؛ حمیدرضا پورعلی؛ قاسم عشوری؛ مریم عضدی


4. اثرات دوره‌های گرسنگی کوتاه مدت بر ترکیب لاشه در قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 26، شماره 1، بهار 1392، صفحه 30-36

مریم عضدی؛ عیسی ابراهیمی؛ ابراهیم متقی؛ وحید مرشدی