نویسنده = علیرضا باهنر
تعداد مقالات: 6
1. بررسی شیوع سرمی بروسلوز و برخی از عوامل خطر موثربرآن درجمعیت دام روستایی استان زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1398

محمد باقر حاج کاظمی؛ علیرضا باهنر؛ بهار نیری فسایی؛ عباس رحیمی فروشانی


2. بررسی پاسخ سرمی واکسن برونشیت عفونی طیور سویه H-120 تولید موسسه رازی در مقایسه با واکسن وارداتی در جوجه های گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1398

لیلا پیشرفت ثابت؛ شهین مسعودی؛ شهلا شاهسوندی؛ علیرضا باهنر؛ بهمن خالصی


3. کنترل و پایش سلامت دام و کاهش خطر انتقال بیماری‌های دامی با آمایش سرزمینی کشتارگاه‌ها در ایران

دوره 32، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 64-73

حمید خانقاهی ابیانه؛ محمد حسین فلاح مهرابادی؛ نجمه معتمد؛ هاشم نوروزی فرد؛ مسعود سواری؛ علیرضا باهنر


4. ارزیابی تیتر سرمی حاصل از واکسیناسیون بیماری نیوکاسل در مزارع پرورش نیمچه گوشتی استان مازندران در سال‌های 1396-1393

دوره 31، شماره 1، بهار 1397، صفحه 58-64

ناهید اطیابی؛ حوریه السادات آل محمد؛ علیرضا باهنر؛ محمد حسین فلاح مهرابادی؛ سید علی غفوری؛ سید جلال علوینیا


5. بررسی الگوهای مکانی و تحلیل خوشه های آنفلوانزای پرندگان(H9N2) در طیور بومی روستاهای کشور- سالهای 1392 و 1393

دوره 30، شماره 1، بهار 1396، صفحه 2-13

محمد حسین فلاح مهرابادی؛ علیرضا باهنر؛ اوستا صدرزاده؛ مهدی وصفی مرندی؛ فرشاد ذین العابدین طهرانی