نویسنده = غلامرضا کریمی
تعداد مقالات: 7
1. مروری بر شیستوزومیوزیس در گوسفندان ایران

دوره 29، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 19-24

غلامرضا کریمی


2. بررسی آزمایشگاهی حدت جدایه های قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه (Metarhizium anisopliae) در کنترل زیست شناختی نوچه هیالوما مارژیناتوم (Hyalomma marginatum)

دوره 29، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 45-55

شهلا ریواز؛ خداداد پیرعلی خیرآبادی؛ محمد عبدی گودرزی؛ غلامرضا کریمی


3. فراوانی حلزون‌های لیمنه ایده در استان لرستان

دوره 29، شماره 1، بهار 1395، صفحه 60-65

غلامرضا کریمی؛ محمد عبدی گودرزی؛ جهانبخش پروانه؛ شهلا ریواز


5. مطالعه پراکندگی اورنیتوبیلارزیا ترکستانیکم (اسکریابین، 1913) به روش شناور‌سازی در گوسفندان استان مازندران

دوره 27، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 31-36

غلامرضا کریمی؛ حبیب الله پایکاری؛ غلامرضا معتمدی؛ محمد عبدی گودرزی؛ شهلا ریواز؛ سعید عالمیان


6. تأثیر غلظت‌های مختلف هیپوکلریت سدیم بر رها شدن و عدم رها شدن اسپوروزوئیت‌های Cryptosporidium baileyi در آزمایشگاه

دوره 25، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-6

منصور بنانی؛ حبیب اله دادرس؛ غلامرضا مؤذنی جولا؛ غلامرضا کریمی؛ محمدرضا افخم نیا؛ لادن مخبرالصفا


7. گزارش کریپتوسپوریدیوز در مرغداری‌های صنعتی تبریز

دوره 23، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-5

محمد رضا افخم نیا؛ محمد نوری؛ غلامرضا کریمی؛ منصور بنانی؛ محمد قدیری ابیانه