نویسنده = سید‌رشید تونی
تعداد مقالات: 4
2. مطالعه آناتومی و بافت‌شناسی روده بزرگ در مرغ مروارید ( مرغ شاخدار)

دوره 30، شماره 1، بهار 1396، صفحه 40-50

جلیل پورحاجی موتاب؛ سید رشید تونی


3. مطالعه کالبدشناسی و بافت شناسی لوزالمعده در شترمرغ بالغ

دوره 29، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 81-87

جلیل پورحاجی موتاب؛ سید رشید تونی


4. مطالعه ریخت‌شناسی و بافت‌شناسی کبد، طحال و لوزالمعده در مرغ مروارید (مرغ شاخدار)

دوره 28، شماره 1، بهار 1394، صفحه 76-83

جلیل پورحاجی موتاب؛ پیام عباس زاده؛ سید‌رشید تونی