نویسنده = تکاور محمدیان
تعداد مقالات: 2
2. مطالعه تأثیر ایمونوژن خوراکی بر روی فلور باکتریایی روده و ترکیب لاشه در ماهی شیربت (Barbus grypus)

دوره 28، شماره 1، بهار 1394، صفحه 2-9

تکاور محمدیان؛ مهرزاد مصباح؛ سیامک روحانی‌زاده؛ مجتبی علیشاهی؛ پرسام علیزاده؛ اسماعیل عبدی